Konut Satış İlanı 23.10.2008

Belediye encümeninin 18/09/2008 tarih ve 2008/786 sayılı Encümen Kararı gereği Çayırova Belediyesi sınırları içinde bulunan 587 ada 20 no’lu parsel üzerine S.S Hisarlı Konut Yapı Kooperatifi tarafından  yapılacak olan toplu konut inşaatlarından arsa karşıl??? ve sözleşme gereği Çayırova Belediyesi payına düşen konutlardan A (3+1 ; 120 m2) Blok, B (2+1 ; 98 m2 ) Blok ve   C ( 1+1 ; 80 m2 ) Blok Normal kat ve bodrum katlar olmak üzere toplam 8  adet daire, 2886 sayılı D?K nun 35/c. maddesine göre Açık Artırma usulü ile 23/10/2008 Perşembe günü Belediye Encümeni tarafından encümen odasında (Çayırova Belediyesi Hizmet Binası, Özgürlük Mah. M. Çobanoğlu Cad. No:21 Çayırova / Kocaeli Tel: 0262 743 79 09 – 322)  ihaleleri yapılarak satılacaktır. ??in;

konut satış? ihalesi

1. İhaleye katılmak isteyenlerin

* a)- Adres Beyanı
* b)- Gerçek kişi olması halinde ikametgah adresi
* c)- Noter tasdikli imza beyanı veya imza sirküleri
* d)-Gerçek kişi olması halinde nüfus ka??dı sureti
* e)-Yukarıda belirtilen miktar kadar geçici teminat mektubu veya Geçici teminat alındı makbuzu
* f)- Tüzel Ki?iler Ticaret Odası faaliyet belgesi ve veya ba?lı bulunduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı bulunduğuna dair 2008  yılı noter tasdikli suretini
* g)Tüzel Ki?iler Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya 2008 yılı noter tasdikli suretini
* ?)Vekaleten iştirak edenler için vekaletname ,müvekkilin imza beyanı veya imza sirküleri ve vekalet edenin 2008 yılı Noter tasdikli imza sirküleri.
* h) Ortak girişim olması halinde örne?ine uygun Noter tasdikli ortak girişim beyanı.
* ?)İhale dosyas?  alındı makbuzu.

2. İhale konusu ta??nmaza ait ihale ?art namesi ve sözleşme tasarısı Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde çalışma saatleri içinde görülebilir ve 100,00 YTL karşılığ?nda satın alına bilir.
3. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz .
5. ?stekliler yukarıda belirtilen evraklarla birlikte 23/10/2008 Perşembe günü her bir ihale için yukarıda belirtilen  saatlerde belediye encümen salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

*Adres:Akse mahallesi 459. Sokak no:C Blok No:15 , B Blok  No:17 ,A Blok No:19 Çayırova / KOCAELİ

*Ödemeler: Satış bedelinin %50 i peşin kalan kısım 24 ay taksitlidir.2.Yıl taksit artışları TÜ?K/ÜFE hesabı ile belirlenmektedir.
*Daireler iskan aşamasında olup , tüm abonelik ve tapu ücretleri  üyelere aittir.
*Banyo gurubu ,mutfak dolab? ,kombi ve boya üyeye aittir.
*Daire brüt m2 :A Blok  (3+1 ; 120 m2) , B Blok (2+1 ; 98 m2 )  ve   C  Blok ( 1+1 ; 80 m2 )

Bu haberin bağlı bulunduğu kategori ihaleler Şu ana kadar bu haber için 0 tane yorum yapılmıştır.

Yorum yapın