çayırova tarihi

İzmit Körfezi’nin kuzey batı kesimine uzanan geniş düzlük ve çayırlık bir alana önceden beri Çayırova denildiği bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in 3 Mayıs 1484 tarihinde düzenledi?i bir sefer için 300 bin kişilik ordusuyla mola verdiği çayırlık alan diye vasıflandırıldı?? gibi Fatih’in ota??nın kuruldu?u yer olarak da ifade edilmektedir. Fatih Sultan Mehmet’in ölüm yeri olan bu bölge Çayırova’ya adını vermekle birlikte yeni statü ile Gebze ilçesi sınırları içerisinde kalm??, bölgenin güneyinde yer alan ve Çayırova – Yenimahalle olarak bilinen mahalleler Çayırova ilçesi sınırlarına dahil edilmi?tir. Çayırova’nın önemli yerle?im bölgelerinden biri olan Güzeltepe kesiminin kimin tarafından kuruldu?u bilinmemekle birlikte ilk olarak Bizanslılar döneminde H?ristiyan Rumlar tarafından o zamanlar ad?yla Ak Kilise olarak isimlendirilen bölge, Osmanlı Türkleri’nin yöreyi ele geçirmesiyle Rumlardan temizlenmi?, Cumhuriyet dönemine gelindi?inde ise, ismi Akse Köyü olarak değiştirilmi?tir. Bölgede halen kalıntıları bulunan kiliseden adını alan Akkilise  (Bugünkü ad?yla Akse) köyünün tarihi geçmişinin 500-550 yıl öncesine dayand??? anla??lmaktadır.

Çayırova’nın bir diğer yerle?im bölgesi şekerpınar’ın kimin tarafından ve ne zaman kuruldu?u bilinmemektedir. Yapılan ara?tırmalar e?i?inde bölgenin Fatih dönemine kadar uzanan bir tarihi geçmişi olduğunu ortaya koymaktadır. Köyün ilk adı E?ekli ya da Merkepli’dir. O dönem önemli yerle?im yerlerinden biri olduğu mezar kalıntılarından rahatça anla?İlan köy, çeşitli nedenlerden (baskınlar, bula??c? hastalık vb.) dolayı zamanla nüfusu çok az olan küçük bir köy hüviyetinde tarih sayfalarında yer alm??tır. ?smi abes olduğundan 1952 yılında köy muhtarlığının girişimleri sonucu suyunun çok tatlı olması münasebetiyle köye şekerpınar adı verilmiştir.

Çayırova ilçesinin bu iki önemli yerle?im yerlerinden Güzeltepe 1991 yılında, şekerpınar ise 1998 yılında referandum ve gerekli düzenlemelerle belediye olmu?lar ve köy statüsü ortadan kalkm??tır.

Çayırova, konum itibariyle adeta bir cazibe merkezi olmu? ve aldı?? yoğun göç nedeniyle nüfus hızla artm?? ve halen artmaya devam etmektedir. Bölge halkının önemli geçim kaynakları olarak sanayi i?çili?i, ticaret ve tarımı gösterebiliriz. Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarını da bünyesinde bulunduran ilçe de sanayi yatırımları halen büyük bir hızla devam etmekte olup bu da bölgedeki işsizlik oranını a?a??lara çekmektedir. Otomotiv, g?da, plastik, çelik, elektrik, deri, kimya, elektronik, kauçuk ve daha birçok alanda ülkenin önde gelen sanayi kuruluşlarına sahip Çayırova Türkiye’nin en önemli sanayi merkezi olma yolunda da yapılan yeni yatırımlarla hızla ilerlemektedir.

Bu haberin bağlı bulunduğu kategori çayırova Şu ana kadar bu haber için 1 tane yorum yapılmıştır.

“çayırova tarihi” konusuna 1 yorum yapıldı

  1. Yazan: idris, Tarih: Cumartesi, Mayıs 18, 2013, 8:03

    istanbulun bunaltıcı havasından kaçıp geldim 5 sene oldu çok menmunum birde ulaşım düzelirse iyi olur

Yorum yapın